Den hemlige kocken

Nyköpt bok som skall läsas på semestern i slutet på månaden, det intressanta är att kolla vad som skrivs om den i alla medier, kolla på www.hemligekocken.se. Denna bok tar mest avstamp i tillsatser men även en diskussion om kvaliteten på mat i allmänhet. Gott att det börjar föras en kamp om bättre mat, svenska marknaden är helt styrd av ett fåtal leverantörer som hittills fått härja fritt utan att speciellt många kritiska röster höjts, i alla fall tills nu.